Köpinformation och villkor

Välkommen till Laponia Craft/Laponia hantverk.

Vi säljer våra produkter enbart inom Sverige och levererar inte till utlandet.

Betalningsvillkor

Observera att alla köp måste vara gjorda av personer över 18 år, eller med målsmans godkännande.

Vid varje vara finns priset angivet. Angivna priser är totalkostnaden det vill säga inklusive moms, frakt och emballagekostnad (för leveranser inom Sverige) när betalning sker via förskottsbetalning.

Vid försändelse mot postförskott så tillkommer postförskottsavgiften.

Kunden har rätt att avbeställa hela eller delar av leveransen via e-postmeddelande om leverans ej skett. Med leverans menas att försändelsen är postad. Vår målsättning är dock snabb leverans.

För ej utkvitterade försändelser debiterar vi  en kostnad som kompensation för de frakt- och omkostnader som vi haft i samband med leveransen.

Fakturering

Vid fakturering till företag eller annan organisation ska betalning ske inom 30 dagar räknat från fakturans datum. Fakturan skickas tillsammans med varorna eller i separat brev.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande med gällande diskonto plus åtta (8) procentenheter, samt påminnelseavgift, för närvarande 45 kronor.

Vi tillämpar förskottsbetalning vid fakturering till privatperson, det vill säga varorna levereras så fort betalning noterats på vårt bankgirokonto.

Ångerrätt och retur

Full returrätt gäller inom två veckor från det att kunden mottagit varan. Faktura eller kopia av faktura ska bifogas vid retur. Innan detta sker ska kunden meddela oss via e-post, telefon eller per brev till:
Laponia Craft, Saivorova 51, 981 99 Kiruna.

Vi accepterar ej retur mot postförskott eller efterkrav.

Returnerade varor ska vara i oskadat skick samt returneras i originalförpackningen eller likvärdig förpackning. Meddelandet skall innehålla ordernummer, namn, adress samt uppgift om postgiro- eller personkonto. Returporto bekostas av kunden. Återbetalningen av hela köpesumman sker senast 30 dagar efter att vi mottagit varan.

Reklamation

Om felaktigt verk har levererats eller om verket är skadat önskar vi att du genast gör reklamation per e-post laponiacraft@kiruna.nu eller per telefon (070-600 3370) till Laponia Craft, dock senast fjorton (14) dagar från mottagandet.

Felaktigt verk ska fraktfritt returneras i enlighet med de instruktioner som vi lämnar till er. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott. Retur får ske först sedan reklamation gjorts.

Ett reklamationsmeddelande ska innehålla följande information

  1. ordernummer
  2. fakturanummer
  3. titel eller benämning samt pris på varor som reklameras
  4. kunds namn- och adressuppgifter
  5. uppge ditt plusgironummer eller bankkontonummer inklusive clearingnummer.

Företagsuppgifter

Vatnummer: SE520805912001
Bankgiro: 5587-5850
IBAN: SE 75 6000 0000 0002 9523 0428
SWIFT/BIC: HANDSESS

För mer information se:
Kontakt