Pajala marknad

Nästa marknad som vi deltar i är Pajala marknad 4-6 juli 2014.

Öppettider: 10.00-17.00

För mer information om marknaden se:
Pajala marknad – Swedish Lapland